• Giải pháp doanh nghiệp

  - Nghiên cứu và phát triển các giải pháp quản lý dự án.
  - Nghiên cứu và phát triển các giải pháp quản lý nguồn nhân lực.
  - Nghiên cứu và phát triển các giải pháp chấm công.
  - Nghiên cứu và phát triển các giải pháp kế toán doanh nghiệp.
  - Nghiên cứu và phát triển các giải pháp quản lý tài liệu.
  Chi tiết...

 • Nền tảng di động

  - Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng & games trên Android.
  - Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng & games trên iOS.
  - Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng & games trên Windows phone.
  Chi tiết...

 • Gia công và xuất khẩu phần mềm

  - Ứng dụng trên nền tảng .NET Framework, C#.NET, SQL Server/PostgreSql/MongoDb.
  - Web sử dụng .Net Core, ASP.NET MVC, C#.NET, HTML5, CSS3, jQuery, SQL Server/PostgreSql/MongoDb.
  - Phát triển ứng dụng & games trên Android, iOS và Windows phone.
  - Hệ thống nhúng trên nền tảng WinCE, Embedded Linux (C và C++).
  Chi tiết...

 • Tư vấn, triển khai chiến lược CNTT

  - Tư vấn xây dựng hạ tầng CNTT.
  - Tư vấn quản trị doanh nghiệp.
  - Tư vấn chiến lược, lộ trình CNTT cho các doanh nghiệp và tổ chức.
  - Tư vấn, giám sát, triển khai ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp.
  - Tư vấn xây dựng các giải pháp chuyên ngành.
  Chi tiết...

 • Hệ thống nhúng

  - Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị điện tử tiêu dùng.
  - Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị chăm sóc sức khỏe.
  - Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị viễn thông.
  Chi tiết...


Giải pháp quản trị doanh nghiệp và các cơ quan hành chính công

Trong xu thế hội nhập ngày nay, nhu cầu đổi mới, kiện toàn bộ máy quản lý từ trên xuống dưới đang ngày càng tăng cao. Những đổi mới đó giúp nâng cao năng suất, hiệu quả, tăng tính minh bạch, khách quan và giảm thiểu tình trạng cửa quyền, quan liêu. Thông qua đó sẽ giúp các doanh nghiệp cũng như những nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận, triển khai những dự án đầu tư nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Với các doanh nghiệp, việc đổi mới qui trình sản xuất, kinh doanh thông qua việc tự động hóa, tin học hóa sẽ giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và nâng cao lợi nhuận.

Nắm bắt nhu cầu đó, PSYS Technologies không ngừng nghiên cứu và phát triển những giải pháp trong các mảng nghiệp vụ sau đây:

- Giải pháp quản lý dự án.
- Giải pháp quản lý nguồn nhân lực.
- Giải pháp chấm công.
- Giải pháp kế toán doanh nghiệp.
- Giải pháp quản lý tài liệu.
- Giải pháp thi trắc nghiệm trực tuyến.
- Các giải pháp chuyên dụng, đặc thù trong lĩnh vực đào tạo, xây dựng…